Duygusal Zekanız Sizi Her Ortamda Öne Çıkarıyor

0

Başarı IQ ile ölçülürken aslında tek başına yeterli değil, duygusal zeka EQ insan olmamızı sağlayan özellikleri içeriyor. IQ’nun ölçütü sorun çözme,zihinsel beceri, bilgi transferi ve mantıklı düşünme iken, duygusal zekanın ölçütü empati, ruh halini düzenleme,kendini harekete geçirme ve zorluklarla başa çıkabilme oluyor.
Hayatta her şey zeka ile olmaz, karşılaşılan sorunlarla baş edebilmek de önemli. Bu yüzden duygusal zeka ilavedir, aslında akılcı ve duygusal iki tür zekaya sahibiz ve yaşantımızı bunlar belirliyor. IQ ne kadar yüksek olursa olsun, duyguları dengeleme başarısı gerekiyor. Çok güçlü duygular bazen kaosa neden olabilir, ama farkında olmamak da yanıltıcı sonuçlara yol açar.

zeka25

Duygusal zekası yüksek kadınlar; neşeli, dışa dönük,kendine olumlu bakan ve yeni deneyimlere açık, strese dayanıklı, iletişimi çabuk kuran ve suçluluk ya da kaygıya uzak duruyor.
Duygusal zekası yüksek erkekler; sosyal yönden dengeli ve dışa dönük, sorumluluk alma ve bağlanma becerileri yüksek,kendisi ve çevresiyle barışık,ahlaki değerleri yüksek ve olaylarla baş edebilen kişiler oluyor.
EQ kadın ve erkekler arasında farklı olur, kızlar duygularla daha iç içe yaşarken erkekler duygularını ifade etmede daha çekingen davranıyor, bu da farklı becerilere sahip olmalarına neden oluyor. Kadınlar ilişkilere duygusal yönden hazırlanarak başlıyor, erkekler de bunu fazla önemsemeden bir şeyler yapıyor.
Ailenin duygusal zeka becerilerinin yüksek olması çocuklara da katkı sağlar. Sadece birbirlerine söyledikleri ve davranışları değil, aynı zamanda birbiriyle ilişkileri ve kendi duygularını ifade şekli önem kazanıyor.

zeka26

2000’li yıllarda iş hayatında, sadece yüksek IQ’ya sahip olanların yerini takım ruhuyla çalışan, duygusal zekası yüksek, etkin iletişim sahibi olan kişiler alıyor. Böylece performansı yüksek ve huzurlu çalışan bir grup ortaya çıkıyor. Bu kişiler aile ve sosyal çevresinde iyi ilişkiler kurduğu gibi, daha fazla üreten ve çalışma ortamında sevilen, kariyerlerinde hızlı yükselenlerden oluşuyor.
Bir de cinsellik yönünden bakalım, yapılan araştırmalar duygusal zekanın cinsel işlevde doğrudan etkisi olduğunu gösteriyor. Hanginiz diyebilirsiniz “stresten ya da ilişkide yaşanılan sorunlardan problem yaşamadığınızı, çok doğal zaten. İşte duygusal zekası yüksek çiftler daha az cinsel sorun yaşıyor ve problemleri daha kısa sürede aşıyor. Sorunları tespit etme ve iletebilme açısından başarılı oluyorlar.

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın