Çocuklarınızı Özgüvenli Yetiştirmek Sizin Elinizde…

0

Çocuğunuzun özgüveninin sağlam olması yaşamı boyunca başarılı olmasında, sosyal hayatının gelişmesi ve sağlıklı iletişim kurmasında en önemli şartlardandır. Bu özgüvenin oluşmasında en büyük görev ise, anne ve babaya ait.
Özgüveni gelişmiş çocuklar, kendileri ile barışık ve daha pozitif oldukları için hayat ile başa çıkmak konusunda zorlanmazlar, zira kendilerine inanırlar. Olumsuz davranışlar içinde olma riskleri daha azdır.
Güven duygusu gelişmemiş veya eksikliği olan çocuklar ise, dünyaya endişe ile bakar ve hayattan korkarlar. Kaygı yönleri daha ağır basmakta olduğundan, yapacakları işin başarıya ulaşacağına inançları azdır. Çocuk açısından, yapacağı işin başarılı olması veya başarısızlık durumunda sonuçtan utanması o işi “yapmamasında” etkendir. Bu durumda, deneyerek başarısız olmaktansa hiç denememeyi tercih ederler.

özgüven9

Anne ve baba olarak gelecekteki hayatında sağlıklı ve sorumlu bir birey olarak yetişmesi için bizlere düşen görev, çocuğumuza öncelikle ve sonuna kadar bizim güvenmemizdir.
Çocuğumuza karşı;
Sabırlı olmalıyız; Gün içinde yaşadığımız karmaşa içinde, büyükler olarak çok çabuk sonuca gitme telaşı ile yiyeceklerinden , giyeceklerine kadar bir çok şeye onlar adına bizler karar verebiliyoruz. Bu durum,çocuğun gelişmesinde en önemli etken olan tecrübe edinmelerini engeller , hem de ileri yaşlarında çabuk hata yapmalarına sebep olabilir. Başlangıç için, kendi başına sorun çözmesine destek olmalı ve gerektiği durumda destek sağlamak üzere dışarıdan izlemeliyiz.

özgüven5

İlişkimizin Sağlamlığı; Aranızdaki ilişkinin sağlamlığı ve kalitesi onun dış dünya ile olan ilişki kalitesini belirlemede çok önemlidir. Bu onun kendine güveni açısından çok etkilidir. Sizinle olan ilişkisinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar, onun dış dünya ile olan ilişkisinde rol model oluşturur.
Cesaretlendirelim; Yaptığı iş olumsuz sonuçlanan çocuğumuzu bir sonraki aşama için cesaretlendirelim ki, kendini yeterli ve iyi hissetsin. Destekleyen bir tavır ile, denemekten korkmak yerine kendine güven ve cesaret duyarak başarısını arttırmasını sağlayabiliriz. Çocuğun hayatı ile ilgili bazı durumları,( ödevini kendisinin yapması, yatağına yatmayı kendisinin halletmesi gibi bağımsız işleri) yönetmesi kendini iyi hissettirecek ve gururlanmasını sağlayacaktır.

özgüven4

Kendini İfade Etmesine İzin Verelim; Çocuğun neler hissettiğini anlayabilmek için onun konuşmasına ve kendini ifade etmesine izin vermeliyiz. Bu şekilde aramızdaki iletişim çok daha güçlü olacaktır. Unutulmaması gereken bir noktada kendine güven kesinlikle gerçekler üzerinde kurulmalıdır.
Anne ve babalara düşen görevler ise, çocuğumuzu azarlamak yerine hatasını düzeltmesine yardımcı olmak ve denemekten korkmamasını sağlamak, ona destek olmak. Başarının temelinin tutarlı olmak ve çabalamak olduğunu öğretmeliyiz. Korumacı değil, cesaret veren ebeveyn olmayı tercih etmeliyiz. Çocuğunuza,hayatta herkesin güçlü yönleri olduğu gibi zayıf yönlerinin de olduğunu bilmesi ve kabul etmesinin onu daha güçlü yapacağını anlatın.

özgüven8

Çocuğumuza “HAYIR” derken; Ona karşı kullanacağımız bu kelimenin dozunu iyi ayarlamamız gerekir. Hayır demek yerine, ona niçin hayır dediğiniz konusunda bilgilendirin. Hemen bu kelimeyi kullanmak yerine, biraz kendinize düşünmek için zaman tanıyın. Ve durumu daha pozitif yönde sonuçlandırmak için “evetleri” kullanmayı deneyin. Örneğin; “ödev yapacaksın olmaz” demek yerine, “ödevini tamamladıktan sonra yapsan daha iyi olur” demek etkili olacaktır.

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın