Batıl İnançlar Ve Kadınlar… Ya Erkekler

0

Batıl inanç, mantıksal bir temele dayanmayan inanç ve davranışların genel adı. Bunların genellikle kadınlardan kaynaklandığı düşünülüyor. Batıl inançların kökeni binlerce yıl öncelere kadar dayanmaktadır. Özellikle de Anadolu’da çok yaygın olup, insanların işlerinin nasıl gideceği veya sonlanacağı çoğu zaman batıl inançlara bağlanmaktadır. Tüm insanların, doğumdan ölüme kadar, en az 2-3 tane olmak üzere, batıl inançları var. Özellikle bizler, çocukluktan itibaren öncelikle nine, dede, anne ve diğer aile büyüklerimizde bu duruma o kadar çok şahit oluruz ki, otomatik olarak hayatımızda yer edinir.
Korku ve endişe duygusu ne kadar artarsa, batıl inançlar o kadar hızlı devreye girer. Bahanemiz ve sebebimiz olur batıl inanç. “İşte bu yüzden veya bu nedenle olmadı” diye hemen arkasına sığınabiliriz. Kadın veya erkek fark etmez denilse bile, kadınlar daha meyilli gözüküyor. Erkeklerin batıl inançları yok mu, tabii ki var. Fakat onlar bizim kadar paylaşımcı değil maalesef.
Evet, batıl inanç çocukluk ile başlayan bir süreç olduğu için öncelikle hamile kadınlara yönelik olanlara bakalım;
* Hamile kadın saçını kestirmez, çocuğun ömrü kısa olur.
* Hamile kadın ayıya, maymuna, deveye bakmaz, çocuk çirkin olur.
* Ekşi yerse kız, tatlı yerse oğlan doğurur. “Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur atlıyı” denir.
* Hamile kadın habersiz kimsenin bir şeyini alıp yemez, çocuk hırsız olur.
* Kız doğuracağı zaman çirkinleşir, oğlan doğuracağı zaman güzelleşir.
* Hamile kadın herhangi bir şey yedikten sonra kaşınırsa bebeğin vücudun da yediği şeyin şekli çıkar.
* Diş düşüren çocuğun dişi, nerede okuması isteniliyorsa o okulun bahçesine gömülür.
* Çocuklar gece beş taş oynarsa, düşman gelecek denir.
* Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını, dayısı keserse saçı gür olur.
* Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
* Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
* Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
* Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
* Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
* Yarım çay içen kadın dul kalır.
* Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
* Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
* Gece ıslık çalmak günahtır.
* Gece evden eve tuz verilmez.
* Akşam kapının önü süpürülmez.
* Sağ avuç kaşınırsa para gelir, sol avuç kaşınırsa elden para çıkar.
* Akşam tırnak kesilmez.
* Akşam sakız çiğnenmez, akşam çiğnenen sakız ölü etidir.
* Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini alır.
* Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse, o kişinin kısmeti bağlanır.
* Merdiven altından geçilmez uğursuzluk getirir.
* At nalı uğur getirir.
* Evde ayna kırılması uğursuzluk getirir.
* Kulağınız çınlarsa misafir gelecektir.
* Kapıdan sağ ayağınla çık, iş yerine sağ ayağınla gir. İşin hayırlı olsun.

Araştırmalara göre, ortalama 1500 adet batıl inanç var. Her ne kadar batıl inancınızın olması bir zayıflık olarak görülse de, aslında bazen bir çeşit manevi rahatlamadır. Yaşadığınız bir olayın kolayca bahanesini bulmuş olursunuz.
Sizin batıl inançlarınız neler, bunlar size iyi geliyor mu? Eğer cevabınız evet ise gerisini boş verin o zaman.

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın