Türkiye, Kadın-Erkek Eşitliğinde 120’nci Sırada

0

Kadınlar için hayat birçok ülkede kolay değil. Ama kadınların Türkiye’deki durumunun da çok parlak olduğu söylenemez. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2013 cinsiyet uçurumu raporuna göre, son bir yıl içinde birçok ülkede kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik konusunda olumlu gelişmeler yaşandı. Ancak tablo hala çok karanlık…
Bu çalışmada, “Eğitime ulaşım”, “iş yaşamına katılım ve fırsat eşitliği”, “siyasi hayatta yer alma”, “sağlık ve hayatta kalma” başlıkları altında ülkeler değerlendirildi. Türkiye, 120’nci sırada. Yani kadın-erkek arasındaki eşitsizliği ortaya koyan endekste 136 ülke arasında en kötü tabloyu çizen ülkelerden biri. Geçen yıl 124’üncü sırada yer alan Türkiye, 2006’da 115 ülke arasında 105’inci sıradaydı. Türkiye’ye ait verilerin bazıları ise şöyle:
Ülkemiz, iş yaşamında fırsat eşitliği alanında 127, işgücüne katılım alanında 123,eğitim 104, sağlık ve hayatta kalmada 59,siyasi katılımda ise 103’üncü sırada yer alıyor.

eşitlilik6

2013 raporunda Türkiye ile ilgili bazı çarpıcı veriler sıralanmış.
Kadınlar arasında işsizlik oranı %11 (erkeklerde 9),Kadınlar arasında yarım gün çalışma oranı %24 (erkeklerde 9)Tarım dışı istihdamda kadın işgücü oranı %23,Banka hesabı olan kadınların oranı %33 (erkeklerde 82),İşletmelerde liderlik konumuna yükselebilen kadın oranı %4
Dünya Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda Türkiye’nin hemen önünde Guatemala, Katar, Kuveyt, Fiji, Etiyopya, Ürdün var. Bu ülkelerde cinsiyet uçurumu Türkiye’den daha az. Raporda Türkiye’nin genel sıralamada gelişim gösterdiği ancak bölgede en düşük sıralamada olan ülke olarak kaldığı belirtildi.
Peki İyi Olan Ülkeler Hangileri?
(Dünya Ekonomi Forumu) 2013 Global Cinsiyet Uçurumu Raporu’nda cinsiyet uçurumunu kapatmak konusunda en iyi gelişimi, İzlanda, Finlandiya, Norveç gösterdiği bildirildi… Rapora göre birçok ülkede geçen sene kadın erkek arasındaki ayrım “biraz” daralsa da Ortadoğu ve Kuzey Afrika ilerleme gözlenmeyen bölgeler. Dünya çapında “sağlık ve hayatta kalma” başlığında cinsiyet uçurumun yüzde 96, “eğitime ulaşımda” yüzde 93, “iş yaşamına katılım ve fırsat eşitliği” yüzde 60 kapalı..

eşitlilik4

Cinsiyet arası eşitsizliğin en az olduğu ülkeler;
1)İzlanda
2) Finlandiya
3)Norveç
4)İsveç
5)Filipinler
6)İrlanda
7)Yeni Zelanda
8)Danimarka
9)İsviçre
10) Nikarugua
Cinsiyet arası eşitsizliğin en çok olduğu ülkeler;
1)Yemen
2) Pakistan
3) Çad
4) Suriye
Yani Türkiye’de kadınların uğrunda mücadele vereceği çok alan var…

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın