O İyi İnsanlar…

0

Ne zor günmüş bu 28 Şubat…

“Çözüm sürecinde yeni bir sayfa açıldı.” haberlerinin ne anlama geldiği üzerinde her bir tarafta ahkam kesilirken, ömrünü barışa adayan Yaşar Kemal’in veda ettiğini duyduk. Bugün, yarın her mecrada Yaşar Kemal ile ilgili düşüncelere rastlayacağız.

o iyi insanlar

Biz onun geçen yıl Kasım ayında sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bir törene gönderdiği mesajı hatırlatmak istedik…

Yaşar Kemal şöyle demişti:

“Bir, benim kitaplarımı okuyan katil olmasın, savaş düşmanı olsun.

İki, insanın insanı sömürmesine karşı çıksın. Kimse kimseyi aşağılayamasın. Kimse kimseyi asimile edemesin. İnsanları asimile etmeye can atan devletlere, hükümetlere olanak verilmesin.

“Benim kitaplarımı okuyanlar bilsinler ki, bir kültürü yok edenlerin kendi kültürleri, insanlıkları ellerinden uçmuş gitmiştir.

“Benim kitaplarımı okuyanlar yoksullarla birlik olsunlar, yoksulluk bütün insanlığın utancıdır. Benim kitaplarımı okuyanlar cümle kötülüklerden arınsınlar.”

Yine O’nun sözleriyle veda edelim Büyük Ustaya…

o iyi insanlar1

O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.
demirin tuncuna, insanın piçine kaldık.

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın