Çalışma Hayatında da Kadının İşi Zor…

0

Yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geldi. Aile içinde kadının yeri, toplumda kadının yeri, çalışma hayatında kadının yeri derken kadınların  seslerinin yükselmesini istiyoruz.

Kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalarda az da olsa yol alınıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre;

  • 2015’te kadın istihdamı % 27,6… Bu rakam, 2010 yılına göre % 3,6 arttı. Oysa, OECD ülkelerinde bu oran % 57,2 ….
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinde ücret sıralamasında 145 ülke arasında 130. sırada …

kadınlargünü

Kadınların tam zamanlı çalışma hayatına katılması OECD ortalamasına yaklaşırsa, Gayri Safi Milli Hasılanın % 31  artacağı öngörülüyor. Kadınların tam zamanlı çalışma hayatına katılımları ile gerçekleşecek % 6’lık artış,   fakirliği  % azaltıyor..

Son yıllarda şirketlerin  kadınlara yönelik politikaları ile  kadın iş gücünün artışı yönünde çabalar var. Kotalar belirlenerek, terfilerde, işe alımlarda pozitif ayrımcılık yapılarak kadın çalışan sayısı artırılmaya çalışılıyor.

Çalışma hayatında en önemli nokta, kadına yönelik ön yargıların ve ataerkil bakışın kaldırılması, toplumun kadına biçtiği rolün farklılaşması gerektiği  gerçeği…Kadınlara iş hayatında eşit fırsatlar sunmak ve devlet desteği ile beraber erkeklerin de bu konuda yaklaşımı önem kazanıyor.

çalışankadın

Türkiye şartlarında kadına tanınan yarı zamanlı çalışma düzeni ile emekliliğine darbe vuruluyor.

Yapılan araştırmalar kadın ve erkeklerin ücretlerinde de eşitsizlik olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik, Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmaları dünyada da durumun bu şekilde olduğunu gösteriyor. Aynı işi yapan kadın ve erkeklerin ancak 2133 yılında eşit olacağı öngörülüyor! Yani 118 yıl sonra kadınların ücreti erkeklere yetişmiş olacak.

Bir Kadınlar Gününüz Daha Kutlu Olsun…..

 

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın