Bilimsel Araştırmalar Gösteriyor ki….

0

Bazen insanlar hakkında öyle genellemeler yapıyoruz ki, doğrusu yanlışı birbirine karışıyor. Hele basmakalıp söylenen sözler, çoğu zaman düşünmeden yorum yapmamıza bile neden oluyor.
Atasözleri ve deyimlerin bazıları da tecrübelerle sabit, geçmişten aktarılarak gelmiş ve işin ilginci de tam yerine oturmuştur.İstisnaları da var elbette ama biliyoruz ki “İstisnalar kaideyi bozmaz.”
Araştırmalar göstermiş ki, zeki olan insanlar daha korkak davranıyor ve daha mutsuz bir hayatları var. Bir de tersinden bakın, bu durumdan anladığımız “zeki olmayanlar daha mutlu yaşıyor”.
Gerçek şu; zeki ve bilgili insanların algıları çok açık, bu nedenle daha fazla okuyor,öğreniyor,duyuyor.Her şeyin daha detayına girebildikleri ve etraflıca düşünebildikleri için anlaşılmadıklarını düşünüp yalnızlaşıyorlar.Zeka düzeyi düşük olan kişiler ise, temel ihtiyaçlara odaklanıp, fazla beklentiye girmediğinden daha mutlu oluyorlar.

happiness-work

Maalesef duygularımızı kontrol edemiyoruz, akıllı davranarak mutsuzluktan kaçabiliriz ama bu kolay olmuyor.Ancak şartlarımızda iyileşme sağlayabiliyoruz.
Columbia Üniversitesi Amerikan Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada, zekanın fazlasının kaygı yarattığı bulunmuş.Endişe insan zekasıyla gelişmiş bir duygu,zeka ile korku- beyin ve beyinciğin iç kısmında yer alan beyaz cevherdeki belli metabolitlerle ters ilişkili.
Güzellikle mutluluğun ilişkisine ne demeli; güzeller daha yüksek beklenti içindeler ve bu fiziksel artıları, aynı zamanda kıskançlık nedeni. Terapistler zeki kadınların, ilişkilerinde daha başarısız olduklarını söylüyor.
Peki ya sonuç; mutlu olmak için, “güzellik ve zeka çok anlamlı mı” sorgulanıyor.

Lütfen Paylaşın...

Yorum Yapın